opc_loader
Winkelwagen

Oud-voor-nieuw regeling

Als u via Leesdeal.nl een elektrisch en/of elektronisch apparaat koopt, kunt u het ‘oude’ (afgedankte soortgelijke) elektrische en/of elektronische apparaat naar ons opsturen. De retourkosten worden door Leesdeal.nl vergoed. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om het elektrische apparaat zelf in te leveren bij een inleverpunt bij jou in de buurt, of bij de gemeentelijke afvalstraat.

Wachtruimte Maandbladen Pakket - jaar abonnement

Bezorging maandelijks. Met uitzondering van Zuid Holland, Noord Holland en Utrecht (wekelijks of 2 wekelijks).

239,40
Beschrijving

Met een Leespakket bespaart u tientallen euro’s op uw favoriete tijdschriften. De bezorging is bovendien gratis. In tegenstelling tot een Leesmap, waarin de tijdschriften gehuurd worden, wordt een Leespakket uw eigendom en hoeft dus niet door een bezorger te worden opgehaald.

Extra informatie

Algemene voorwaarden Demob.nl - Leveringsvoorwaarden bedrijven.

Voor bedrijven

Een abonnement op Demob.nl wordt uitsluitend verkocht aan ondernemingen en organisaties binnen Nederland en niet aan particulieren.

Demob.nl

Het Wachtruimte Leespakket bestaat uit tijdschriften die over het algemeen de op één na laatste editie zijn. Het Wachtruimte Leespakket wordt na ontvangst bezit van de abonnee. Het is verboden het Wachtruimte Leespakket door te verkopen of te verhuren aan derden.

Levering

Het Wachtruimte Leespakket wordt maandelijks geleverd op het bedrijfsadres. Indien er rond de afleverdatum niemand op het bedrijfsadres aanwezig is, dient dit tijdig doorgegeven te worden via info@Demob.nl.

Contractperiode

De contractperiode is telkens één jaar en gaat in op de eerste dag van de kalendermaand.

Verlenging

Het abonnement wordt telkens met bovengenoemde contractperiode verlengd, uitgaande van een opzegtermijn van 2 maanden.

Opzegging

Opzegging dient schriftelijk te geschieden en wel minimaal 2 maanden voor afloop van de lopende contractperiode. Na ontvangst van de opzegging verstuurt Demob.nl hiervan schriftelijk een bevestiging.

Prijs

Basisabonnementsprijzen zijn altijd op jaarbasis en exclusief 6% BTW. Aanbiedingsprijzen gelden alleen voor het eerste jaar. Met een nieuwe aanbieding vervalt de oude. Demob.nl behoudt zich het recht voor om prijzen naar redelijkheid te wijzigen. Alle leveringen binnen Nederland zijn inclusief de portokosten.

Abonnementswijzigingen

Wijzigingen in het aantal collecties en het bijbestellen van collecties heeft geen invloed op de het abonnement. De startdatum blijft gelijk, alleen de inhoud en het aantal kan gewijzigd worden, met inachtneming van een minimum aantal collecties van 3.

Betaling

Betaling geschiedt, tenzij anders afgesproken, middels een jaarlijkse machtiging, een halfjaarlijkse machtiging een kwartaalmachtiging of een jaarlijkse factuur/nota vooraf.

Welkomstgeschenken acties en kortingen

Bij afname van meerdere abonnementen kan er individueel een korting (in de vorm van gratis Wachtruimte Leespakket(en)) worden gegeven. Welkomst- en andere geschenken kunnen samenhangen met bepaalde acties en zijn vaak branche gerelateerd. Demob.nl behoudt zich het recht voor om dit middels email onder de aandacht te brengen.

Betalingsverzuim

Indien de abonnee zijn of haar betaling niet meer voldoet, kan Demob.nl de leveringen stoppen en het openstaande bedrag voor reeds gedane leveringen opeisen. De abonnee kan na volledige betaling van openstaande termijnen, het abonnement voortzetten.

Adreswijziging

Adreswijzigingen dienen minimaal 3 weken voor de eerstkomende zending kenbaar gemaakt te worden met vermelding van het oude en het nieuwe adres, door een email te sturen naar info@Demob.nl.

Abonneegegevens

De door de abonnee verstrekte gegevens zullen opgenomen worden in het abonneebestand van Demob.nl. De gegevens zullen niet ter beschikking gesteld worden aan derden.

Vakanties

Tijdelijke sluiting van uw onderneming of organisatie tijdens het bezorgmoment van het Wachtruimte Leespakket dient tijdig aangegeven te worden. Het betreffende Wachtruimte Leespakket wordt dan bewaard en zal worden verstuurd in een periode zoals door de abonnee aangegeven. Dit kan doorgegeven worden via info@Demob.nl.

Klachten

Eventuele klachten worden met alle aandacht in behandeling genomen en zullen waar mogelijk gecorrigeerd worden.

Beoordelingen ()
Wachtruimte Maandbladen Pakket - jaar abonnement heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
Wachtruimte Maandbladen Pakket - jaar abonnement